Limanlar      Bursa ve Gemlik      Faaliyet Ruhsat Başvurusu      

Avantajlar

Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmalar vergi avantajları ve dış ticaret kolaylıklarına sahiptir. 
Faaliyet ruhsatı, hazır işyeri kiralamak suretiyle faaliyet gösterecek kiracı-kullanıcı firmalar için 15 yıl (faaliyet konusu üretim olanlar için 20 yıl), kendi işyerini inşa etmek suretiyle faaliyet gösterecek yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30yıl(faaliyet konusu üretim olanlar için 45yıl) süreli verilmektedir. 
5084 sayılı Kanunla Serbest Bölgeler Kanunda yapılan değişiklikler 06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan yeni düzenlemeye göre, 6 Şubat 2004 tarihinden önce Faaliyet Ruhsatı almış firmalar serbest bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançları bu faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir ve kurumlar vergisinde müstesnadır. Bu firmalar istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden muaftır. 

  • 6 Şubat 2004 tarihinden sonra üretim Faaliyet Ruhsatı alan firmalar ise Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olana kadar gelir ve kurumlar vergisinde muaftır. Bu firmalar istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinde gelir vergisi öderler. 
  • Yurt dışından bölgeye getirilen mallar için gümrük vergisi ödenmez. 
  • Türkiye'den serbest bölgeye yapılan satışlar ihracat rejimine tabidir , bölge kullanıcıları Türkiye'den ihraç fiyatına K.D.V.siz mal satın alabilirler. Bu da bir çok kalemde hammadde / ara mal için maliyet avantajı sağlar.
  • Gümrüksüz alanda süresiz stok tutup,talep oldukça partiler halinde gümrük vergisini ve KDV'sini ödeyerek Türkiye'ye ithalat rejime tabi olarak mal satma imkanı vardır.
  • Transit halinde olan mallar bölgeye girmeden diğer ülkelere sevk edilebilir. 
  • Serbest Bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan mallarınız, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye'ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödemezsiniz. Ayrıca, üçüncü ülke menşeli mallarınızın Serbest Bölgeye girişinde ve bunların Türkiye ve AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödemezsiniz. Ancak, Serbest Bölgeden Türkiye'ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallarınız için Ortak Gümrük Tarifesinde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödersiniz.
  • Serbest Bölgeler ile diğer ülkeler ve diğer Serbest Bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz.
  • Elde edilen gelirler,serbestçe istenilen ülkelere transfer edilebilir. Kambiyo mevzuatı uygulanmaz. Serbest bölgelerde bankacılık hizmetleri ile ilgili hükümler Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir. 
  • Serbest Bölgelerde sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır.
  • Kullanıcılar serbest bölgelerde faaliyet gösteren bankalardan, bu bankaların bölgede yararlandıkları avantajlar ve teşvikler nedeni ile yurtiçindeki bankalar göre daha iyi koşullarda kredi alabilirler.


Anasayfa | Hakkımızda | Avantajlar | Vaziyet Planı | Haberler | Linkler | İletişim ve Formlar | İstatistik