Yönetim Kurulu      Kiralama ve Sosyal Hizmetler      Alt Yapı Hizmetleri      Ulaşım      

Kiralama ve Sosyal Hizmetler


Hizmetler
Bursa Serbest Bölgesinde her türlü altyapı ve üstyapı hizmetleri yetkili tek merci olan Bölge Kurucu ve İşletici firması BUSEB A.Ş. tarafından verilmektedir. Her türlü altyapısı bitirilmiş olan bölgemizde yatırımcı veya kiracı kullanıcı statüsünde olan tüm firmalara elektrik, su, doğal gaz, telefon, pis su ve yağmur suyu bağlantıları parsel içersinde gösterilerek bağlantılarının yapılması ve sağlıklı bir şekilde kullanıma sunulması geçekleştirilir. Şirketimiz ayrıca Serbest Bölgeciliğin gereği olan depo işletmeciliği ve kiralama ruhsatlarına da sahiptir. Genel Depomuz Modern altyapı ve üstyapısıyla her türlü yükleme ve boşaltmanın rahatlıkla yapılabileceği, depolanan malzemelerin bozulmasına karşı her türlü tedbirin alındığı ve kalifiye eleman kadrosuyla sağlıklı ve eksiksiz işlerin yapıldığı depolardır. Kiralık alanlarımız; Modüler Depolar, Kapalı Üretim Alanları, Açık Stok Sahaları ve gerektiği durumlarda üretim alanlarıdır.

Kiralama ve Sosyal Hizmetler
Amacı Türkiye'nin ihracatını artırmak, sermaye ve teknoloji transferi ile yoğun üretim faaliyetlerini hızlandırmak olan Bursa Serbest Bölgesinde  5.500 metrekarelik Genel Depo, 5.000 m2 lik üç adet Depo, 30 adet 200 metrekarelik işyeri ünitesi, 59 adet ofis, hizmet ve idari binaları, giriş-çıkış kontrol tesisleri bulunmaktadır. Ayrıca firmamız kiralama hizmeti olarak sanayi tesisleri yaparak üretim yapan firmalara kiralamakta ve bölgenin kapalı üretim alanları artırmaktadır.

Arsalar
Bursa Serbest Bölgesi yaklaşık 825.000 m2'lik bir alan üzerine kurulmuştur ve net parsel alanı yaklaşık 570.000 m2'dir. Serbest Bölgemizin tüm altyapısı tam bir Organize Sanayi düşüncesiyle doğalgazından telefon hatlarına kadar eksiksiz olarak tamamlanarak üretim yapacak sanayici ve tüccarlarımız için uygun şekilde parselasyonu yapılmıştır. Üretim faaliyetleri için altyapısı hazır ve parselasyonu yapılmış araziler, BUSEB A.Ş. de kendi tesisini kurmak isteyen yatırımcılara sunulmuştur..

Üretim Binaları
Kullanıcılara depolama, montaj/demontaj ve üretime uygun müstakil kapalı işyerleri de sunulmaktadır. Üretimini Bursa Serbest Bölgesinde gerçekleştirmek isteyen veya uzun periyotta Bursada yerleşecek olan yerli veya yabancı her türlü firmaya proje bazında çalışmalar yapılmakta ve projeler çok kısa zamanda tamamlanarak kullanıcılara eksiksiz olarak teslim edilmektedir.


Modüler Depolar
Alt yapısı hazır olarak depolama, montaj/demontaj ve üretime uygun müstakil 200 m2 lik kapalı işyerleri kullanıcılara sunulmaktadır. Kapalı işyeri ve / veya depo kullanıcıları idari ofislerini kiraladıkları modüler depo içinde kullanabilmekte olup ayrıca ofis kiralamak durumunda kalmazlar.

Genel Depolar
Genel depomuz 10.000 m2 alana sahip olup kullanıcılar ihtiyacı kadar alanı kiralayıp burada mal stoklayabilirler. İhtiyaç durumumda ek alan kiralayıp genişletebilir veya daraltabilirler. Genel Depomuz Modern altyapı ve üstyapısıyla her türlü yükleme ve boşaltmanın rahatlıkla yapılabileceği, depolanan malzemelerin bozulmasına karşı her türlü tedbirin alındığı ve kalifiye eleman kadrosuyla sağlıklı ve eksiksiz işlerin yapıldığı depolardır. Genel depo kullanıcıları bölgede idari faaliyetlerini sürdürebilmek için ayrıca bir ofis kiralama durumundadırlar.

Ticari Ofisler
20 m2'lik ofisler elektrik, su ve haberleşme alt yapısı hazır olarak kullanıcılara teslim edilir. Genel depo kullanmakta olan firmalar bölgede idari faaliyetlerini sürdürebilmek için ayrıca bir ofis kiralama durumundadırlar. Ayrıca bir çok yazılım firması bu ofisleri yazlım üretimi yapmak için kullanmaktadır.

Açık Alan
Açık Stok Sahasında, Bölgedeki diğer faaliyetlere zarar vermemek, çevre kirliliğine yol açmamak ve tehlike yaratmamak kaydıyla bölge şartlarına uygun olarak açık alanda stoklanabilecek türden emtia depolanabilir. Açıkta stoklamaya müsait mal ticareti yapan kullanıcılar daha uygun kira fiyatları ile açık stok sahasını kullanabilirler.

Yükleme - Boşaltma ve Eleman Kiralama Hizmetleri
Bölgemiz içinde kullanıcılarımız dış ticaret sırasında ihtiyaç duydukları lojistik destek hizmetleri BUSEB A.Ş. tarafından sağlanır. Genel depomuzda yükleme boşaltma işlemelerin tamamı son model istif makineleri ve kalifiye eleman kullanarak tamamıyla şirketimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca talep edildiğinde bölge içindeki diğer firmalara'da gerekli forklift ve eleman desteği verilmektedir. Şirketimiz ayrıca özel durumlarda ağır istif ve yükleme boşaltma araçları olan vinç, özel forklift hizmetleride verebilmektedir.


Hazır Yemek
Bölgemizin yemek ihtiyacı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüyle yapılan sözleşme gereğince BUSEB A.Ş. tarafından sağlanır. Firmamız bölge çalışanlarına sağlıklı bir şekilde yemek hizmeti verebilmesi için her türlü teknik donananıma ve HACCT ve İSO 9001:2000 kalite belgelerine sahip alt taşeronlarla çalışarak en kaliteli hizmet en ucuz fiyatla firmalarımıza sunulmaktadır.


Anasayfa | Hakkımızda | Avantajlar | Vaziyet Planı | Haberler | Linkler | İletişim ve Formlar | İstatistik