Untitled Document

Serbest Blgede faaliyet gsteren firmalar vergi avantajlar ve d ticaret kolaylklarna sahiptir.

Faaliyet ruhsat, hazr iyeri kiralamak suretiyle faaliyet gsterecek kirac-kullanc firmalar iin 10 yl (faaliyet konusu retim olanlar iin 15 yl), kendi iyerini ina etmek suretiyle faaliyet gsterecek yatrmc-kullanc firmalar iin 20yl(faaliyet konusu retim olanlar iin 30yl) sreli verilmektedir.

5084 sayl Kanunla Serbest Blgeler Kanunda yaplan deiiklikler 06.02.2004 tarih ve 25365 sayl Resmi Gazete yaymlanarak yrrle girmitir. Yaplan yeni dzenlemeye gre, 6 ubat 2004 tarihinden nce Faaliyet Ruhsat alm firmalar serbest blgelerde gerekletirdikleri faaliyetler dolaysyla elde ettikleri kazanlar bu faaliyet ruhsatlarnda belirtilen sre ile snrl olmak zere gelir ve kurumlar vergisinde mstesnadr. Bu firmalar istihdam ettikleri personele dedikleri cretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden muaftr.

6 ubat 2004 tarihinden sonra retim Faaliyet Ruhsat alan firmalar ise Trkiye'nin Avrupa Birliine ye olana kadar gelir ve kurumlar vergisinde muaftr. Bu firmalar istihdam ettikleri personele dedikleri cretler zerinde gelir vergisi derler.

Yurt dndan blgeye getirilen mallar iin gmrk vergisi denmez.

Trkiye'den serbest blgeye yaplan satlar ihracat rejimine tabidir , blge kullanclar Trkiye'den ihra fiyatna K.D.V.siz mal satn alabilirler. Bu da bir ok kalemde hammadde / ara mal iin maliyet avantaj salar.

Gmrksz alanda sresiz stok tutup,talep olduka partiler halinde gmrk vergisini ve KDV'sini deyerek Trkiye'ye ithalat rejime tabi olarak mal satma imkan vardr.

Transit halinde olan mallar blgeye girmeden dier lkelere sevk edilebilir.

Serbest Blgeye getirilen Trkiye veya AB meneli ya da buralarda serbest dolamda bulunan mallarnz, serbest dolamda bulunma stats deimediinden, Trkiye'ye veya AB yesi lkelere giriinde gmrk vergisi demezsiniz. Ayrca, nc lke meneli mallarnzn Serbest Blgeye giriinde ve bunlarn Trkiye ve AB yesi lkeler dndaki nc lkelere gnderilmesi halinde de gmrk vergisi demezsiniz. Ancak, Serbest Blgeden Trkiye'ye veya AB yesi lkelere gnderilen serbest dolam durumunda olmayan nc lke meneli mallarnz iin Ortak Gmrk Tarifesinde belirtilen oran zerinden gmrk vergisi dersiniz.

Serbest Blgeler ile dier lkeler ve dier Serbest Blgeler arasnda d ticaret rejimi hkmleri uygulanmaz.

Elde edilen gelirler,serbeste istenilen lkelere transfer edilebilir. Kambiyo mevzuat uygulanmaz. Serbest blgelerde bankaclk hizmetleri ile ilgili hkmler Serbest Blgeler Genel Mdrl tarafndan dzenlenir.

Serbest Blgelerde salanan tevik ve avantajlardan yerli ve yabanc btn firmalar eit olarak yararlanr.

Kullanclar serbest blgelerde faaliyet gsteren bankalardan, bu bankalarn blgede yararlandklar avantajlar ve tevikler nedeni ile yurtiindeki bankalar gre daha iyi koullarda kredi alabilirler.

 

Homepage | About us | Advantages | Settlement Plan | News | Links | Connection And Forms | Statistics