Untitled Document

 
 26.03.2015 Perembe
BUSEB 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLATISI GÜNDEMİ
Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu 16.04.2015 Salı günü saat 15.30’da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere şirket merkezimiz olan Ata Mah. Serbest Bölge Orkide cad. No:4 /1 Gemlik / BURSA adresinde toplanacaktır. Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın gerek kendilerine ait, gerekse temsil edecekleri diğer pay sahiplerine ait pay senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı tarihinden bir gün önce 15 Nisan 2015 Çarşamba (Çarşamba günü dâhil) tarihine kadar, Ata Mah. Serbest Bölge Orkide Cad No: 4/1 Gemlik / BURSA adresindeki şirket merkezine tevdi ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra giriş kartı almak için yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yürürlükteki mevzuat uyarınca, gerçek kişilerin vekâletnamelerinin noter tasdikli olması ya da tasdikli vekâletnameye imza sirkülerinin eklenmesi, tüzel kişilerin ise ekinde temsil edecek kişinin tespit edildiği Yönetim kurulu kararının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden şahsın imza sirküleri bulunan temsil belgesi ile katılmaları gerekmektedir. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve ekleri 08-15 Nisan 2015 tarihleri arasında Şirket Merkezimizde Sayın Ortaklarımızın tetkikine açılacaktır. Toplantıya bizzat teşrifinizi ya da temsilcinizin teşrifini rica ederiz. YÖNETİM KURULU..


 » Diğer Haberler  
» 2017 Yılı Kira Tarifesi
29.12.2016 Perembe
» 2016 Yılı Ücret Tarifesi
13.01.2016 aramba
» Arabuluculuk Kanunu ve Buna ilişkin Yönetmelik Hükümleri Toplantısı
16.12.2015 aramba
» Serbest Bölge İçme ve Kuyu Suyu Analiz Sonuçları
24.05.2016 Sal
» BUSEB 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLATISI GÜNDEMİ
26.03.2015 Perembe
» Kan Bağışı Kampanyası
18.01.2011 Sal
» Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
26.10.2010 Sal
» Serbest Bölgelerden Yurtdışına Konsinye Fatura Düzenlenmesi
26.10.2010 Sal
» Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğ (Seri no:2)
26.10.2010 Sal
» Bursa Serbest Bölgesi İlaçlama Tarihleri
13.07.2010 Sal

Anasayfa | Hakkımızda | Avantajlar | Vaziyet Planı | Haberler | Linkler | İletişim ve Formlar | İstatistik